Missie Huisartsenpraktijk

Wij willen patiënten op een integrale en geïntegreerde wijze behandelen. Integraal betekent dat we kijken vanuit drie invalshoeken: de biologische, de psychologische en de sociale. Geïntegreerd wil zeggen dat we er ons van bewust zijn dat deze drie domeinen door elkaar heen lopen en elkaar beïnvloeden.

In onze groeiende groepspraktijk, willen we continuïteit van zorg aanbieden binnen een team van artsen en paramedici, waarbij er regelmatig overleg is om patiënten zo goed mogelijk op te volgen. Daarnaast blijven we niet alleen onszelf constant uitdagen om verder te groeien, maar leiden we de volgende generatie artsen graag op in onze praktijk.

Visie Huisartsenpraktijk

Om de gezondheidsbeleving van onze patiënten verder te verbeteren, zetten wij in op autonomie en participatie van patiënten. Met autonomie bedoelen wij zelfredzaamheid in het dagelijkse leven én zelf geïnformeerde beslissingen maken. Door het verbeteren van autonomie, streven we ernaar de participatie van patiënten in een relatie, een gemeenschap en de samenleving te verhogen.  

Daarom willen verder blijven inzetten op proactieve zorg, zodat we kunnen inspelen op uw gezondheid alvorens het (te) ongezond wordt. Hiervoor werken we actief aan een gemeenschappelijk gezondheidsbeleid binnen de praktijk. Wij zien onze praktijk als partner in het verbeteren van de gezondheid van onze patiënten en zien de verantwoordelijkheid voor gezondheid als gedeeld tussen aan de ene kant de patiënt en aan de andere kant het multidisciplinair team onder leiding van de huisarts. 

Onze huisartsenpraktijk groeide uit van een solo-praktijk tot een groepspraktijk met familiaal karakter.  

Deze “familie” groeide intussen tot een dynamisch team met drie vaste artsen, twee huisartsen-in-opleiding, twee psychologen, een diëtist, een loopbaanbegeleidster en twee praktijkassistentes. Deze groei gaf ons de mogelijkheid om de gezondheidsbeleving te verbeteren. We streven ernaar om deze trend voort te zetten en de banden tussen de partners van het zorgteam nog sterker te maken. 

Elk van onze artsen, vertegenwoordigt op verschillende vlakken de huisartsgeneeskunde in de maatschappij. Op deze manier willen we ambassadeurs zijn van de eerstelijnszorg.