Consultatie

Waarvoor kan men op consultatie komen?

Wij beoefenen huisartsgeneeskunde in de meest brede zin: van jong tot oud voor acute, chronische en preventieve zorg. Gebruikmakende van onze kennis en ook onze technische mogelijkheden.

HAIO

Een HAIO (Huisarts in opleiding) is een afgestudeerd arts die de eerste drie jaar van zijn/haar loopbaan in een opleidingspraktijk meewerkt. Onze praktijk is zo’n opleidingspraktijk. De HAIO kan zelfstandig raadplegingen en huisbezoeken doen. Hij/zij werkt onder de verantwoordelijkheid van de opleidende arts. In onze praktijk werden Dr. Patrick Haazen en Dr. Erik Haazen erkend als praktijkopleider. Dit betekent dat de HAIO regelmatig overlegt met uw huisarts en dat deze bereikbaar is tijdens een consultatie of bezoek.

De opleiding verloopt onder toezicht van het Interuniversitair Centrum voor Huisarts Opleidingen en de Erkenningscommissie voor huisartsen van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid. 

Waarom een HAIO in onze praktijk ?

Wij geloven dat onze praktijk, met een rijke diversiteit aan patiënten, voor een HAIO een uitstekende omgeving is om het vak te leren. De kritische vragen van een HAIO en de uitdagende patiëntenbesprekingen zorgen ervoor dat we elkaar blijven stimuleren om bij te leren. Onze maatschappij heeft nood aan bekwame huisartsen en wij willen graag bijdragen tot hun opleiding.

Praktisch

Zoals de andere huisartsen heeft de HAIO inzage in uw Globaal Medisch Dossier, zodat hij/zij snel op de hoogte is van uw medische voorgeschiedenis. Uiteraard gelden bij de HAIO dezelfde regels van het beroepsgeheim. Bij de HAIO gelden dezelfde tarieven als bij de andere huisartsen, gezien hij/zij met de getuigschriften van de praktijkopleider werkt en volledige erkenning geniet als volwaardig arts.

De HAIO heeft meestal op dinsdag een opleidingsdag en is dus afwezig op de praktijk.

Huisbezoek aanvragen?

Aan te vragen tussen 8 en 10 uur.

Huisbezoeken zijn voorbehouden voor patiënten die te ziek of te beperkt zijn om naar de praktijk te komen, zoals bijvoorbeeld hoogbejaarden of bedlegerige mensen na een ziekenhuisopname of operatie. 

Er is geen vrije keuze van arts bij huisbezoeken. Wij bekijken aan de hand van de planning welke arts in de gelegenheid is om u thuis te bezoeken. Het is dus mogelijk dat een andere arts dan uw vaste huisarts het huisbezoek aflegt. 

Er kan geen tijdstip gepland worden voor huisbezoeken. 

Het secretariaat kan vragen stellen om de situatie waarin een huisbezoek gevraagd wordt te verduidelijken.