Steytelinck Care

Als groepspraktijk zijn we actief in de wijken Bist, Duivelshoek en Oversnes van Wilrijk. Steytelinck is een welbekend park en kasteel sinds de 16de eeuw, daarom verwijst onze naam naar dit stukje regionale geschiedenis.

Onze Kernwaarden

Respectvol

Wij zijn respectvol voor elke mens uniek in zijn afkomst, heden en toekomst.

Betrokken

Wij zijn betrokken bij het levensverhaal van geboorte tot waardig levenseinde.

Professioneel

Wij werken professioneel en baseren ons handelen op de meest recente kennis.

Gezondheidszorg

Wij ijveren als ambassadeurs voor een sterke en laagdrempelige gezondheidszorg.

Recent nieuws